Tłumacz języka migowego

Osoby głuche oraz niedosłyszące mogą liczyć na sprawną oraz profesjonalną komunikację z naszymi doradcami. W punkcie serwisowym korzystamy z pomocy tłumacza online, dzięki któremu jesteśmy w stanie zrozumieć znaki z zakresu polskiego języka migowego. Usługa jest świadczona we wszystkie dni tygodnia w godzinach pracy sklepu.